Jeg er født i Oslo og oppvokst i Nord-Norge og Oslo.
Jeg er utdannet i fotografi ved BILDER Nordic School of Photography.
Jeg har fått kunnskap innen fotografi ved deltagelse på foto-workshops, og nevner fotografer som …


Dag Thorenfeldt fra «Portretørene» på NRK, en mester i portrettering og komposisjon. Under hans veiledning ble fotografier til som har markert seg i konkurranser og utstillinger.

Morten Krogvold med foto og kunstforedrag, en ringrev i formidling. I hans jubileumsbok «2680» er bildet «Ut å gjete griser» fra Trinn 1 tatt med og kommentert.

Herdis Maria Siegert med sitt «Menneske og landskap» der inspirasjon og kreativitet hadde tilnærming gjennom Haiku diktning.

Arno Minkkinen med sitt livs prosjekt «selvportrett i landskap» hadde «Å se innenfra» som tema.

Joyce Tenneson med «The View» der jeg som deltager ble representert i boken og på flere utstillinger i USA.

Cig Harvey og «A personal approach» startet mitt langtidsprosjekt «Being not belonging».

Deborah Turbeville i «Studio St Petersburg» med flere.

De siste årene har jeg deltatt i Hans-Olav Forsang sitt Sens & Sans program med Sens &Sans/Pagina/Mentorprogram samt «ANDALUCIAN LIGHT» fem år med Hans-Olav Forsang, Damian Heinich og Roger Tureson.

Min første utstilling var i «Galleri Fjøset» på Finnerud med bilder fra boken «Bare en overlevende». Senere har jeg deltatt på diverse fellesutstillinger. Jeg vil trekke frem utstillingene i USA som deltager i Joyce Tennesons prosjekt «The View», «Interferens» på Fotografiens Hus med John Audun Hauge og Jørn Bøhmer Olsen og «Figura» på Doga som deltager i  Sens&Sans.