Bare en overlevende

Vedlagt er Del 2 i boken.

Den er blitt en vakker og dyptfølt personlig beretning over et alvorlig tema, det å være overlevende etter vår tids største naturkatastrofe, tsunamien i Sør-Asia 2. juledag 2004.

Jan Faye Braadland evner på en flott måte å beskrive de opplevelser, tanker og utfordringer mange overlevende møter etter store naturkatastrofer og ulykker, krigshandlinger eller andre traumatiske hendelser.

I samspillet mellom forfatterens mangfoldige litterære tekster og Essi Frydenlunds gripende fotografier smelter dette post-tsunamiske perspektivet sammen til å bli en kjærlighetserklæring til livet og en hyllest til boken som medium. Den er ment for et allment publikum, men også beregnet på etter-latte, pårørende og fagpersoner innen det krisepsykiatriske fagfeltet. Boken anbefales av Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen. Boken gir et viktig bidrag for å sette lys på overlevendes situasjon.