Ståsted

Refleksjoner avdekker oppfatninger og tankemønstre. De beskriver fiksjon og virkelighet på en drømmende og dømmende måte. Bildene mine tar utgangspunkt i noe rotfast der trær viser tilhørighet til familie og steder. Samtidig beskriver refleksjonsflatene flere lag av virkelighetens flyktighet. I bildene finnes stengsler i ulike former, og samtidig kan det være fluktveier ut av bildet. Trærne kan gjerne være pakket inn eller støttet opp. En kan lure på hvorfor bildene ser slik ut. Billedspråket er forenklet og stemningsfullt.
Bildene fremkommer gjennom en langsom prosess. Jeg gjør en eksponering, for så å la billedfilen ligge en stund. Jeg går tilbake til den, gjenopplever følelsen jeg hadde ved eksponeringen og foretar planlagte justeringer. Denne teknikken gir bildene et enkelt og drømmende uttrykk. Det er mitt håp at bildene skal vekke ro og undring hos betrakteren. Det er i skjæringspunktet mellom fiksjon og virkelighet det nye ståstedet skapes.